Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

 

Realizacją programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Białymstoku zarządzają Koordynatorzy. Na szczeblu centralnym pytania związane z programem można kierować do Działu Współpracy Międzynarodowej, gdzie informacji udzielają osoby zajmujące się realizacją programu,

KONTAKT DZIAŁ

 


KOORDYNATOR UCZELNIANY

 

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

Koordynator Uczelniany

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Świerkowa 20 B,

15-328 Białystok

tel./fax:

85 745 70 89

piszcz@uwb.edu.pl

  

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI / INSTYTUTOWI

WYDZIAŁ BIOLOGII

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr inż. Maciej Karpowicz

Koordynator Wydziałowy

Zakład Hydrobiologii

ul. Ciołkowskiego 1J

15-245 Białystok

tel. 85 738 83 93

fax: 85 745 73 02

m.karpowicz@uwb.edu.pl

dr Krzysztof Deoniziak

Koordynator Wydziałowy

Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów

tel. 85 738 83 65

k.deoniziak@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ CHEMII

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Emilia Grądzka

Koordynator Wydziałowy

Zakład Chemii Materiałów
Ul. Ciołkowskiego 1K

15-245 Białystok

tel. 85 738 80 81

emilia@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ EKONOMII I FINANSÓW

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Zofia Karczewska

Koordynator Wydziałowy

Katedra Finansów

ul. Warszawska 63

15-062 Białystok

tel. 85 745 77 25

z.karczewska@uwb.edu.pl

dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Koordynator ds. mobilności kadry

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

tel. 85 745 77 29

e.sidorczuk@uwb.edu.pl

mgr Mariusz Mak

Koordynator ds. studentów wyjeżdżających

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

tel. 85 745 77 29

m.mak@uwb.edu.pl

mgr Emilia Jankowska-Ambroziak

Koordynator ds. studentów przyjeżdżających

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

tel. 85 745 77 21

e.jankowska@uwb.edu.pl

 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Marek Kruk

Koordynator w Instytucie

Zakład Zarządzania

ul. Warszawska 63

15-062 Białystok

tel. 85 745 77 19

fax: 85 741 46 85

marek.kruk@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Wiktor Gardocki

Filologia polska

Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 75 14

fax: 85 745 74 54

w.gardocki@uwb.edu.pl

dr Krzysztof Rutkowski

Filologia rosyjska

Zakład Językoznawstwa Historycznego

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 74 99

fax: 85 745 74 49

k.rutkowski@uwb.edu.pl

dr Weronika Łaszkiewicz

Filologia angielska

Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel.  85 745 75 14

fax: 85 745 75 16

w.laszkiewicz@uwb.edu.pl

dr Małgorzata Kamecka

Filologia francuska

Zakład Teorii i Antropologii Literatury

ul. Liniarskiego 3

15-420 Białystok

tel. 85 745 75 26

fax: 85 745 75 16

m.kamecka@uwb.edu.pl

 

INSTYTUT STUDIÓW KULTUROWYCH

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Ewa Kępa

Koordynator w Instytucie

Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną i Filmem

ul. Świerkowa 20

15-328 Białystok

tel.  85 745 72 87

e.kepa@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ FIZYKI

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Krystyna Perzyńska

Koordynator Wydziałowy

Prodziekan ds. studenckich i współpracy międzynarodowej

ul. Ciołkowskiego 1L

15-245 Białystok

tel. 85 738 81 72

fax. 85 745 72 23

k.perzynska@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Piotr Łozowski

Koordynator Wydziałowy

Katedra Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 74 45

p.lozowski@uwb.edu.pl

 

INSTYTUT SOCJOLOGII

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Karolina Radłowska

Koordynator w Instytucie


Zakład Socjologii Kultury

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

tel. 85 745 74 42

k.radlowska@uwb.edu.pl

 

INSTYTUT FILOZOFII

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Monika Rogowska-Stangret

Koordynator w Instytucie


Katedra Filozofii i Etyki

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

15-420 Białystok

 

m.rogowska-stangret@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Tomasz Czyżycki

Koordynator Wydziałowy

Katedra Analizy
ul. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok

tel. 85 738 83 43

tomczyz@math.uwb.edu.pl

 

INSTYTUT INFORMATYKI

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Marta Kapturczak

Koordynator w Instytucie

Katedra Metod Numerycznych

ul. Ciołkowskiego 1M

15-245 Białystok
tel. 85 738 83 2mkapturczak@ii.uwb.edu.pl


WYDZIAŁ NAUK O EDUKACJI

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Agata Butarewicz-Głowacka

Koordynator Wydziałowy ds. Nauczycieli Akademickich

Katedra Pedagogiki Porównawczej

ul. Świerkowa 20

15-328 Białystok

tel. 85 745 72 75

a.butarewicz@uwb.edu.pl

mgr Anna Marta Dziejma

Koordynator Wydziałowy ds. Studentów

Sekretariat Prodziekana ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

ul.  Świerkowa 20

15-328 Białystok

tel. 85 745 75 39

a.dziejma@uwb.edu.pl

 

WYDZIAŁ PRAWA

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

dr Magdalena Rutkowska-Sowa

Koordynator Wydziałowy

Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

 

tel. 85 745 76 98

fax: 85 740 60 89

m.rutkowska@uwb.edu.pl


mgr Kamila Bezubik

Koordynator ds. studentów wyjeżdżających

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych

ul. Mickiewicza 1

15-213 Białystok

tel. 85 745 71 61

fax: 85 740 60 89

law.outgoing@uwb.edu.pl

dr Karolina Zapolska
Koordynator ds. studentów przyjeżdżających

Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok

tel. 85 745 72 04

fax: 85 740 60 89

incoming.law@uwb.edu.pl

 

FILIA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU W WILNIE

Imię i nazwisko

Zakład, adres

Telefon, fax

E-mail

mgr Stanisław Pilżys
Koordynator Wydziałowy

Katedra Ekonomii

Naugarduko g. 76

LT-03202 Vilnius

tel. + 370 5277 4760

s.pilzys@uwb.edu.pl