Struktura
Współpraca międzynarodowa

 

Program kształcenia

Uchwała nr 2425 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych


Wykładowcy

 

Wykładowcy w roku akademickim 2019/2020

Dyscyplina: Filozofia

Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)

dr Witold Hensel

Metody badań filozoficznych i analizy tekstu

prof. dr hab. Wioletta M. Kowalska,
dr hab. Konrad W. Talmont-Kamiński, prof. UwB,
prof. dr hab. Halina Święczkowska

Seminarium doktoranckie

dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB

 

Dyscyplina: Historia

Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)

dr hab. Krzysztof Boroda

Nowe nurty i orientacje  w humanistyce i naukach historycznych

dr Piotr Guzowski,
dr hab. Tomasz Mojsik

Doskonalenie warsztatu historyka

prof. dr hab. Cezary Kuklo,
prof. dr hab. Halina Parafianowicz

 

Seminarium doktoranckie

prof. dr hab. Cezary Kuklo,
dr hab. Artur Pasko, prof. UwB,
dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB,
dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

 

Dyscyplina: Językoznawstwo

Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)

dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB

Kierunki współczesnego językoznawstwa

prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

Metodologia badań językoznawczych

prof. dr hab. Urszula Sokólska

Seminarium doktoranckie

dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB,
dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB

 

Dyscyplina:  Literaturoznawstwo

Język obcy (ogólny lub specjalistyczny)

dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB

Współczesna teoria literatury

dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

Metodologia badań literaturoznawczych

dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

Seminarium doktoranckie

dr hab. Krzysztof Korotkich

 

Przedmioty wspólne dla czterech dyscyplin

Dydaktyka szkoły wyższej

dr hab. Marzanna Karolczuk,
dr Robert Szymula

Formy finansowania nauk humanistycznych

prof. dr hab. Jarosław Ławski

 

Przedmioty wspólne dla  trzech szkół doktorskich

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Komunikowanie w dyskursie naukowym

dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

Komunikacja międzykulturowa

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB

Zarządzanie czasem

dr Mariusz Citkowski

 


Promotorzy 

  

Promotorzy 2019/2020

Filozofia

dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB

Historia

prof. dr hab. Cezary Kuklo

dr hab. Artur Pasko, prof. UwB,

dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

Językoznawstwo

dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB

dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB

Literaturoznawstwo

dr hab. Krzysztof Korotkich

 


Dokumenty do pobrania:

Wniosek doktoranta o powołanie promotora 

Zgoda i oświadczenie promotora

Zakres zadań powierzonych promotorowi pomocniczemu


Praktyki

Praktyki zawodowe realizowane są w formie osobistego prowadzenia zajęć przez doktoranta przydzielonych mu (lub wskazanych) przez promotora lub Dyrektora Szkoły w dyscyplinie, w której doktorant prowadzi badania. W uzasadnionych przypadkach praktyka może polegać na uczestniczeniu doktoranta w zajęciach prowadzonych przez innego nauczyciela akademickiego. Wymiar godzinowy praktyk to co najmniej 15 godzin, ale nie więcej niż 60 godzin dydaktycznych rocznie począwszy od roku drugiego.