Lwów

Politechnika Lwowska

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Instytut Chemii (dostępne 2 mobilności wyjazdowe w celu prowadzenia zajęć, z Białegostoku do Lwowa i dostępna 1 mobilność przyjazdowa w celu prowadzenia zajęć, ze Lwowa do Białegostoku)

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Oksana Ivanytska, Institutional Erasmus+ Coordinator, e-mail: kseniaivanytska@ukr.net, tel. +380 32 258 21 88, www.lp.edu.ua