ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1529/1