Wystawy

Achondryty charakteryzują się brakiem chondr i prawie wcale nie zawierają żelaza metalicznego. Ze wszystkich meteorytów są one najbardziej podobne do skał ziemskich. Ze względu na zawartość wapnia wyróżniamy achondryty bogate i ubogie w ten pierwiastek. Głównymi minerałami achondrytów wapniowych są plagioklazy i pirokseny wapniowe, które przypominają bazalty księżycowe, a w ubogich w wapń głównymi minerałami są pirokseny i oliwin.