Wystawy

Ten typ meteorytów charakteryzuje się w przybliżeniu równymi ilościami składników metalicznych i krzemianowych. Stanowią one ogniwo pośrednie pomiędzy meteorytami kamiennymi i żelaznymi. Zbudowane są głównie z kamacytu, taenitu, oliwinu, bronzytu. Podrzędnymi minerałami są plagiaklazy, troilit, schreiberyst oraz trydymit. Ten ostatni jest wskaźnikiem ciśnienia. Jego obecność świadczy o tym, że meteoryt nie był pod ciśnieniem większym niż 300 Mpa.