Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)
Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP STIM

SPO WKP/1.1.2/137/021 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Projekt był realizowany od 1 marca 2005 do 28 lutego 2007 r. Wartość projektu wynosi 427 398 PLN.

 


 


Podlaskie Centrum Innowacji

Z/2.20/II/2.6/01/05 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany od 1 kwietnia 2005 r. do 16 marca 2007 r. Wartość projektu wynosi 1 315 704,09 PLN.

 


 


Firma Tak! Ale Jak? Program wspierania przedsiębiorczości młodych

Z/2.20/II/2.5/14/05 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany od 1 lutego 2006 do 31 lipca 2007 r. Wartość projektu wynosi 398 707 PLN.

 


 


Przyznawanie stypendiów innowacyjnym rozprawom doktorskim na zaocznych studiach doktoranckich Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Z/2.20/II/2.6/12/05 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany od 01.02.2006 r. do 30.09.2007 r. Wartość projektu wynosi 428 000 PLN.

 


 


Partnerska administracja. Europejskie koncepcje prawne w zarządzaniu sektorem publicznym

Z/2.20/II/2.1/11/06 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany od 01.09.2006 do 31.08.2007 r. Wartość projektu wynosi 674 088 PLN.

 


 


Utworzenie Pracowni Digitalizacji w Bibliotece Uniwersyteckiej im. J. Giedrojcia na usługi Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej

Z/2.20/I/1.3.1/9/06 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt był realizowany od 23.02.2007 r. do 06.07.2007 r. Wartość projektu wynosi 91 518,78 PLN.

 


 


Ośrodek Przekazu Innowacji Polska Północno-Wschodnia (NEPIRC)

Projekt finansowany jest ze środków własnych i 6-ego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Termin realizacji projektu 01.04.2004 - 31.03.2008 r. Całkowita wartość projektu – 305 455 EURO. Nr kontraktu 003464 (IRC60).

 


 


VBNInnoReg – Strenghtening Via Baltica Nordica Macro-Region through Transnational Cooperation for Regional Innovation Promotion

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF – European Regional Development Fund) w ramach Działania 1.1 Wspieranie wspólnych strategii i wdrażania działań dla makroregionów (Supporting joint strategies and implementation actions for macro – regions w okresie 01.01.2006 – 31.12.2007 r. Całkowita wartość projektu na Uniwersytecie w Białymstoku 38 340 EURO.

 


 


Studia Podyplomowe dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego

Numer umowy BA-WZP-MJA-11/2005 Realizowany w ramach SPO RZL Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Schemat Doskonalenie nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i pracowników administracji oświatowej oraz rozwój innowacyjnych programów nauczania. Termin realizacji projektu
20.12.2005 – 16.12.2006 r. Wartość projektu 1 755 918,8 PLN.

 


 


Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu"

WZP.322.IW – 17J/2007. Realizowany w ramach SPO RZL w ramach Priorytetu II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. Schemat Doskonalenie nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i pracowników administracji oświatowej oraz rozwój innowacyjnych programów nauczania. Termin realizacji projektu 10.05.2007 – 30.06.2007. Wartość projektu 2 632 000 PLN.

 


 


Internetowe centra edukacyjno – oświatowe na wsi
9/2.1a/2006/578. Realizowany w ramach SPO RZL Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez życie Schemat zwiększenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Termin realizacji 01.07.2007 do 30.09.2008. Wartość projektu 47 546 091 PLN. Projekt realizowany w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz COMBIDATA Poland spółka zoo.