Nisz

Uniwersytet w Niszu

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Instytut Biologii, tylko wyjazdy i przyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: Jelena Čivljak, e-mail: civljak@ni.ac.rs, www.ni.ac.rs