1 lipca 2019 r. ruszyła pierwsza rekrutacja do szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 01-07-2019

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach - szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0, osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli stopnia doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:

- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

W szkołach doktorskich w UwB doktoranci mogą kształcić się w następujących dyscyplinach:

  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo
  • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych: ekonomia i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne.

Utworzenie szkół doktorskich w UwB 

Zarządzenie nr 8 Rektora UwB z dn.27.03.2019 w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku:
http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-8-2.pdf

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do Szkół Doktorskich odbywa się w formie konkursu. Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl/

Uchwała nr 2428 Senatu UwB z dn. 22.05.2019r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf

Zarządzenie nr 16 Rektora UwB z dn.30.05.2019 w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2019/2020:  http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-16-2.pdf

Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie nr 20 Rektora UwB z dn. 26.06.2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020 w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-20-2.pdf

PROGRAMY SZKÓŁ DOKTORSKICH:

Program Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Uchwała nr 2425 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych:  http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2425-1.pdf

Program Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Uchwała nr 2426 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych:  http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2426-1.pdf

Program Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i przyrodniczych

Uchwała nr 2427 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych:  http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2427-1.pdf