10 referatów UCO

Data wydarzenia 03-02-2017

Zapraszamy do udziału w Sesji Sprawozdawczej Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego, która odbędzie się 7 lutego 2017 r., w godzinach 13.30-17.00, w sali 2012 na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB.

 W takcie sesji zostaną przedstawione wyniki badań prowadzonych w UCO przez naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku. Zaprezentowanych zostanie 10 referatów z różnych dziedzin wiedzy: chemii obliczeniowej, fizyki materiałów, informatyki, bioinformatyki i matematyki.

 Szczegółowy harmonogram można znaleźć pod adresem http://uco.uwb.edu.pl/