13 naukowców z UwB wybranych na członków Komitetów Naukowych PAN

Data wydarzenia 29-01-2020

13 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku zasiądzie w nowo wybranych Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Członkostwo w komitetach jest potwierdzeniem prestiżu w środowisku naukowym, ponieważ wyboru dokonują przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych z całego kraju.

UwB najliczniej będzie reprezentowane w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wybrani do niego zostali prof. dr hab. Marek Konopczyński, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz oraz prof. dr hab. Mirosław Sobecki.

Dwóch reprezentantów uczelnia będzie miała w Komitecie Nauk Historycznych, do którego wybrana została prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel oraz prof. dr hab. Cezary Kuklo. Po jednym w Komitecie Nauk o Literaturze - zasiądzie w nim prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski, Komitecie Nauk Prawnych - do niego wybrany został dr hab. Andrzej Sakowicz oraz Komitecie Statystyki i Ekonometrii – jego członkinią będzie dr hab. Ewa Roszkowska.

Uniwersytet w Białymstoku będzie miał swoich przedstawicieli także w komitetach związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Prof. dr hab. Jan R. E. Taylor został wybrany w skład Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej, zaś prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz zasiądzie w Komitecie Badań Czwartorzędu. Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz wybrana została do Komitetu Chemii Analitycznej. Wśród członków Komitetu Astronomii znalazł się dr hab. Marek Nikołajuk, natomiast w Komitecie Fizyki PAN zasiądzie prof. dr hab. Andrzej Maziewski.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk, Komitety Naukowe pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. M.in. opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej i opiniują akty normatywne dotyczące nauki i kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Informacje o wynikach wyborów dostępne są pod adresem https://wyborykomitety.pan.pl/.

O roli Komitetów można przeczytać tu: https://instytucja.pan.pl/index.php/komitety