3 granty z NCN dla naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 10-05-2016

 Trójka naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku zdobyła granty w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Na swoje projekty otrzymają w sumie ponad 1,1 mln zł.

 

W konkursie OPUS 10 dofinansowanie uzyskała dr hab. Izabela Święcicka, prof. UwB, z Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Na badania bakterii z gatunku bacillus cereus, występujących m.in. w produktach spożywczych, badaczka otrzyma 598 800 zł. Grant z tego samego konkursu wywalczył także dr hab. Stanisław Czerep, prof. UwB, z Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Tytuł jego projektu badawczego brzmi „Polacy i osoby polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Skala uczestnictwa, piastowane funkcje, udział w wojnie i poniesione straty.” Dofinansowanie na te badania wyniesie 339 308 zł.

 

Wśród zwycięzców konkursu SONATA 10 znalazł się dr Karol Pąk z Wydziału Matematyki i Informatyki. Jego projekt „Emulator środowiska systemu Mizar w systemie Isabelle jako narzędzie umożliwiające niezależną weryfikację bazy MML” zostanie wsparty kwotą 170 440 zł.

 

Więcej informacji na stronie internetowej NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-05-09-wyniki-opus10-preludium10-sonata10?language=pl