3 kolejne MINIATURY dla badaczy z UwB

Troje naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku znalazło się na najnowszej i zarazem ostatniej liście rankingowej konkursu MINIATURA 5 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

NCN sfinansuje działania naukowe dwójki badaczy z Wydziału Filologicznego UwB. Dr Wiktor Henryk Gardocki zrealizuje kwerendę w ramach projektu „Nieznane, literackie świadectwa Zagłady (1940-1955)”. Otrzyma na ten cel 5 049 zł. Z kolei dr Anna Sakowicz otrzymała wsparcie w wysokości 10 833 zł na kwerendę w projekcie „Pogranicze polsko-białorusko-litewskie: twórcy dwujęzyczni pochodzący z Białostocczyzny z okresu 1900-1939”.

„Idea Pluriverse jako alternatywa wobec nowoczesnej wizji społecznej emancypacji” – to tytuł projektu dr. Jakuba Piotra Barszczewskiego z Instytutu Socjologii UwB. Także w jego przypadku dofinansowanie, 5 798 zł, umożliwi przeprowadzenie kwerendy.

Jak informuje na swojej stronie NCN, wnioski w konkursie MINIATURA mogli składać naukowcy którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009, nie kierowali dotychczas projektami finansowanymi przez NCN ani nie byli laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże. Wsparcie może być przeznaczone na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Więcej informacji i listy rankingowe konkursu można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.