39 studentów z Chin rozpoczyna naukę na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 05-03-2018

39 studentów z Luoyang Normal University w Chinach spędzi semestr na Uniwersytecie w Białymstoku. To pierwsza grupa żaków z tego kraju, która będzie kształcić się w murach największej podlaskiej uczelni. Władze UwB liczą, że ich pobyt zaowocuje zacieśnieniem współpracy z chińską uczelnią, dzięki czemu w kolejnych latach do Białegostoku przyjedzie jeszcze więcej studentów z Chin.

Chińscy studenci będą uczęszczać na zajęcia realizowane w języku angielskim, wspólnie z żakami, którzy na Uniwersytet w Białymstoku przyjechali w ramach programu Erasmus+. Do wyboru mają blisko 40 przedmiotów na 6 wydziałach: pedagogiki i psychologii, ekonomii i zarządzania, prawa, historyczno-socjologicznym, matematyki i informatyki oraz fizyki. Za udział w zajęciach nie będą płacić, pokryją natomiast koszty swojego zakwaterowania w akademiku oraz wyżywienia. Każdy student z Chin będzie też miał swojego mentora – studenta z organizacji ESN (Erasmus Student Network), który pomoże w lepszym poznaniu uczelni, miasta, podpowie gdzie najlepiej robić zakupy czy jakie zasady obowiązują w miejskiej komunikacji.

- Tę pierwszą grupę i pierwszy semestr traktujemy trochę jak inwestycję - mówi dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej. - Jesteśmy przekonani, że będzie to doskonała promocja Uniwersytetu w Białymstoku, a studenci i pracownicy Luoyang Normal University przekonają się, że mamy bardzo dobrą ofertę. Docelowo chcemy kształcić żaków z Chin w dłuższych cyklach, na studiach odpłatnych. Rozmowy w tej sprawie cały czas trwają.

Na początek w ofercie dla chińskich studentów od roku 2018/2019 znajdzie się kilka propozycji studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim, m.in. na takich kierunkach, jak stosunki międzynarodowe, informatyka, pedagogika czy filologia angielska.

Luoyang Normal University (LYNU) znajduje się w mieście Luoyang w prowincji Henan. W jego murach kształci się ponad 30 tys. studentów. Umowa o współpracy pomiędzy LYNU i UwB została podpisana we wrześniu 2017 roku.

Umiędzynarodowienie studiów to jeden z priorytetów władz Uniwersytetu w Białymstoku. Aktualnie na UwB kształci się 458 obcokrajowców, wśród których najliczniejszą grupę stanowią Litwini, Białorusini oraz Ukraińcy. Dodatkowo na uczelnię w roku akademickim 2017/2018 przyjechały 52 osoby w ramach programu Erasmus+ oraz 14 studentów w ramach międzyuczelnianych umów o współpracy.