45-lecie pracy naukowej prof. Cezarego Kukli

31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Auli Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych odbędzie się uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej prof. dr. hab. Cezaremu Kukli, z okazji 45-lecia Jego pracy naukowej.

Prof. Kuklo kieruje Katedrą Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych. Jest dyrektorem Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Jego zainteresowania badawcze to m.in. historia społeczna i gospodarcza, demografia historyczna, historia kobiet, rodziny, dzieje miast i mieszczaństwa.

Spotkaniu jubileuszowemu towarzyszy konferencja naukowa zatytułowana „Człowiek twórcą historii” (30–31 maja 2022 r.) To pierwsze z wydarzeń w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Jego pomysłodawcami są prof. Cezary Kuklo i dr Wojciech Walczak (WHiSM).