6 grantów z Narodowego Centrum Nauki trafi do badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku

Na liście laureatów rozstrzygniętych właśnie konkursów OPUS oraz PRELUDIUM znalazło się w sumie sześcioro badaczy (pracowników i doktorantów) z największej podlaskiej uczelni. Na swoje projekty otrzymają łącznie blisko 1,4 mln zł.

W konkursie OPUS dofinansowanie otrzymało dwóch naukowców.

Dr Radosław Poniat z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych będzie realizował projekt „Rodzina, gospodarstwo domowe i standard życia w Wilnie w XVIII w.” NCN przyznał mu 669 860 zł.

Prof. Maciej Perkowski z Wydziału Prawa pokieruje projektem „Oddziaływanie prawniczych badań podstawowych na kształcenie prawników na przykładzie badań podstawowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce”.  Grant będzie realizowany we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, a kwota dofinansowania to 190 362 zł.

Badacze z UwB zdobyli też 4 granty w konkursie PRELUDIUM.

Dofinansowanie z NCN, 210 000 zł, trafi do mgr Sylwii Buczyńskiej z Wydziału Biologii. Tytuł jej projektu brzmi „Tempo inwolucji grasicy a długość życia w modelu zwierzęcym o niskim lub wysokim poziomie metabolizmu podstawowego (BMR)”.

Dwa granty będą realizowane na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych. „Przemiany w strukturach rodziny w wyniku specyficznej urbanizacji. Demograficzne aspekty kształtowania się kolejarskiego miasta Łapy w latach 1851-1939” – to tytuł projektu mgr. Jakuba Dobrzyńskiego. Otrzymał dofinansowanie w wysokości 123 060 zł. Z kolei mgr Janusz Danieluk zrealizuje projekt „Rywalizacja rosyjsko-polska o własność ziemską na obszarze guberni północno-zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach: 1863-1915”. Uzyskał grant o wartości 100 500 zł.  

Eksperci NCN docenili też projekt „Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym w unijnym prawie żywnościowym”. Będzie go realizował mgr Jakub Ali Farhan ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, który zdobył grant w wysokości 95 603 zł.

Jak informuje na swojej stronie NCN, konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Natomiast konkurs PRELUDIUM dedykowany jest młodym badaczom - kierownikiem grantu może być tylko osoba, która nie ma stopnia doktora.

W konkursie OPUS złożonych zostało 2314 wniosków, sfinansowanych będzie 417 projektów, w PRELUDIUM – zakwalifikowanych zostało 495 projektów spośród 2217 wniosków. 

Uniwersytet w Białymstoku jest regionalnym liderem jeśli chodzi o liczbę i wartość grantów z Narodowego Centrum Nauki. W latach 2011-2021 badacze z UwB zdobyli dofinansowanie dla 161 projektów, o łącznej wartości 51 058 146 zł (statystyka NCN; stan na 26.11.2021).