6 grantów z NCN będzie realizowanych na Uniwersytecie w Białymstoku

5 grantów zdobyli badacze z Uniwersytetu w Białymstoku w rozstrzygniętych właśnie konkursach Naukowego Centrum Nauki. Na największej podlaskiej uczelni swoje badania będzie też realizował naukowiec z Uniwersytetu w Nijmegen w Holandii. Łączna wartość dofinansowania tych 6 projektów to ponad 5,3 mln zł.

Zespół dr hab. Agnieszki Zofii Wilczewskiej, prof. UwB z Wydziału Chemii będzie realizować projekt zatytułowany "Dwa w jednym - nowe polimery fluorescencyjne do jednoczesnego obrazowania oraz dostarczania leku". NCN przyznał na to 2 439 600 zł. Badania będą dotyczyły nowoczesnych polimerowych nośników leków – substancji, które odpowiadają za dostarczenie leku do komórek w organizmie pacjenta i monitorowania ich działania.

„Popielica szara: nowy model zwierzęcy w badaniach kosztów rozrodu” to tytuł projektu prof. dr. hab. Marka Konarzewskiego z Wydziału Biologii. W swoich badaniach naukowiec będzie zajmował się mechanizmami, które odpowiadają za tzw. fizjologiczne koszty rozrodu, wynikające z tego, że zwierzęta zużywają zasoby energetyczne na rozmnażanie, co odbija się na kondycji ich organizmu. Badacz otrzyma 532 788 zł.  Na tym samym wydziale będzie realizowany projekt „Model mechanizmu nabywania oporności na polieny u Malassezia pachydermatis”, na który dr Urszula Czyżewska dostała 438 060 zł. Badaczka zajmie się mechanizmami nabywania lekooporności przez drożdżopodobne grzyby wywołujące choroby u ludzi i zwierząt.

Dwa projekty będą też realizowane na Wydziale Matematyki. Dr hab. Bartosz Kosma Kwaśniewski, prof. UwB, otrzymał 221 580 zł na projekt „Dynamika nieprzemienna i C*-podalgebry Cartana: ich uogólnienia, własności i zastosowania”. Jak zapowiada naukowiec, badania i wyniki jego projektu leżą na przecięciu trzech różnych gałęzi współczesnej matematyki: teorii algebr operatorowych, układów dynamicznych i teorii operatorów. Natomiast prof. dr hab. Tomasz Kazimierz Brzeziński zrealizuje projekt „Badanie struktury wiązarów i ich zastosowań w teorii pierścieni i klamerek”. Dofinansowanie tego projektu wyniesie 206 040 zł.

Z kolei na Wydziale Fizyki UwB swój projekt badawczy, pt. „Sterowane laserowo femtosekundowe prądy spinowe dla nierównowagowej ultraszybkiej fotoniki”, będzie realizował dr Ilya Razdolskiy z Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia). NCN przyznał na te badania grant w wysokości 1 530 000 zł. Dr Razdolskiy współpracuje już z uczelnią w ramach projektu TEAM kierowanego przez dr. hab. Andrzeja Stupakiewicza, prof. UwB.


Wyniki konkursów można znaleźć na stronie internetowej.