6 grantów z NCN dla badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 22-05-2019

Sześć grantów na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku. Środki zostały przyznane w ramach ostatnich konkursach NCN: OPUS, PRELUDIUM i SONATA.

Największy grant, w wysokości 1 217 630 zł, zdobył prof. Krzysztof Szymański z Wydziału Fizyki, na projekt pt. „Obrazowanie oddziaływań nadsubtelnych w spektrometrii mössbauerowskiej”.

Aż 3 granty trafią do badaczy z Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Dr hab. Karol Łopatecki będzie badał społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim w okresie od XVI do XVIII wieku. Na swój projekt otrzyma 743 000 zł. Z kolei dr Radosław Poniat, na projekt pt. „Nierówności ekonomiczne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje” dostanie 337 400 zł. Grant, w wysokości 142 800 zł, zdobyła także doktorantka z Wydziału Historyczno-Socjologicznego, mgr Monika Kozłowska. W swoich badaniach będzie analizować charakter i skalę wpływu warunków pogodowych na wybrane zjawiska gospodarcze, takie jak produkcja roślinna, ruch cen produktów rolnych oraz ich eksport z kraju w Polsce wczesnonowożytnej.

„Czy negocjowanie podatków jest sprawiedliwe? Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych w świetle standardów konstytucyjnych” - to z kolei projekt dr Hanny Filipczyk z Wydziału Prawa. Na jego realizację badaczka otrzyma 110 084 zł. Natomiast mgr inż. Anna Matel z Wydziału Ekonomii i Zarządzania zamierza w ramach swojego projektu poznać i przeanalizować czynniki kształtujące wybory mieszkaniowe na różnych etapach cyklu życia gospodarstwa domowego. Jej grant to 86 989 zł.

Informacje o konkursach, listy rankingowe oraz szczegółowe opisy projektów można znaleźć na stronie internetowej NCN.