73 zaobrączkowane ptaki dziennie! Organizatorzy Akcji Siemianówka podsumowali sezon 2017

Data wydarzenia 24-11-2017

6675 zaobrączkowanych osobników w ciągu 91 dni, czyli średnio ponad 73 ptaki dziennie! Takim wynikiem mogą pochwalić się uczestnicy tegorocznej Akcji Siemianówka. Ornitologiczny obóz nad największym zbiornikiem wodnym w województwie podlaskim rozpoczął się 29 lipca, a zakończył 26 października. Organizatorzy podsumowali właśnie wyniki odłowów.

Zaobrączkowane ptaki to przedstawiciele 76 gatunków. Najliczniej odławianym gatunkiem był pierwiosnek (Phylloscopus collybita). Zaobrączkowanych zostało 1582 osobników, co stanowiło prawie ¼ wszystkich obrączkowanych w tym sezonie ptaków. W ornitologiczne sieci złapało się też sporo rudzików (Erithacus rubecula - 797 osobników), bogatek (Parus major - 601), rokitniczek (Acrocephalus schoenobaenus - 600), kapturek (Sylvia atricapilla - 545) i modraszek (Cyanistes caeruleus - 544). 

Uczestnicy obozu dokonali też kilku ważnych, faunistycznych obserwacji. 11 października odłowiony został drugi w historii Akcji Siemianówka modraczek (Tarsiger cyanurus). Była to ósma obserwacja przedstawiciela tego gatunku w kraju. 25 września natomiast odłowiono świstunkę żółtawą (Phylloscopus inornatus). Oba ptaki reprezentują tzw. gatunki zalatujące, czyli ptaki pojawiające się w Polsce rzadko, nieregularnie, w różnych porach roku (na stałe bytują na obszarach od północnej Europy do północno-wschodniej Azji).

- Ponieważ w tym roku poziom wody w zbiorniku Siemianówka był bardzo wysoki, nie mogliśmy odławiać ptaków wodno-błotnych. Z tego powodu skupiliśmy się głównie na ptakach wróblowych. To do ich rozmiarów dostosowana była większość rozstawionych przez nas sieci – mówi Patryk Kokociński z Grodziska Wielkopolskiego, jeden ze stałych obrączkarzy Akcji Siemianówka i jej  współorganizator.

Na podstawie liczby zaobrączkowanych ptaków można też szacować, kiedy przypada największa fala ptasich migracji nad północno-wschodnią Polską. Najwięcej osobników zostało zaobrączkowanych 7 września (162), a najmniej 26 października (6).

- W szesnastym już sezonie Akcji Siemianówka w pracach obozu czynnie uczestniczyło 18 licencjonowanych obrączkarzy, którzy przyjechali tu praktycznie z całej Polski. Wspomagało nas około 60-ciu załogantów, którzy poświęcali swój wolny czas by pomóc nam w codziennych pracach obozu – relacjonuje Katarzyna Curyło z Olkusza, licencjonowana obrączkarka, współorganizatorka, która w akcji bierze udział od 9 lat.

Po raz kolejny, we wrześniu, nad Siemianówką odbyła się część praktyczna kursu obrączkarskiego – czyli egzaminu koniecznego do uzyskania licencji zezwalającej na obrączkowanie dzikich ptaków na terenie Polski. Kurs organizowany jest przez Krajową Centralę Obrączkowania Ptaków działającą przy Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku. Poprowadził go kierownik Centrali – Tomasz Mokwa.

Jak co roku obóz przyciągnął nie tylko ornitologów, pasjonatów ptaków czy studentów biologii.

 - Odwiedzały nas też liczne wycieczki, między innymi uczniowie szkół z Białegostoku, Ogrodniczek i Ostrowi Mazowieckiej. Gościliśmy również np. grupę brytyjskich emerytów czy wycieczkę z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Odwiedziły nas też 2 ekipy telewizyjne, z TVP 3 Białystok i TVN 24. To ważne, gdyż dzięki temu mamy szansę lepiej promować ideę obozu i przyciągać nowych wolontariuszy – podsumowuje Maria Machura ze Słupska, która na tegorocznym obozie spędziła w sumie 41 dni.

Jak co roku w organizacji obozu pomogli studenci z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Więcej informacji o Akcji Siemianówka można znaleźć na jej profilu fejsbukowym: https://www.facebook.com/Akcja-Siemian%C3%B3wka-589421487816497/?ref=br_rs

 

Autorem zdjęcia jest Grzegorz Grygoruk - źródło - https://www.facebook.com/Akcja-Siemian%C3%B3wka-589421487816497/