Akcja poparcia inicjtywy „Minority SafePack” na wileńskim wydziale UwB

Data wydarzenia 06-03-2018

„Podpisz deklarację poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej w sprawie mniejszości narodowych i językowych!“ Akcję pod takim hasłem zorganizowały Wydział Ekonomiczno-Informatyczny UwB w Wilnie oraz Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR).

Deklaracje zbierane były 1 marca 2018 r. w siedzibie wydziału. Podpisy pod popraciem dla inicjatywy „Minority SafePack” można było składać przez cały dzień. W wypełnianiu elektornicznej deklaracji pomagali, jako wolontariusze, studenci europeistyki.

Akcja rozpoczęła się od panelu dyskusyjnego z udziałem dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej, dr Vidy Montvydaitė, która naświetliła sytuację mniejszości narodowych na Litwie. Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego, dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof.UwB, mówiła o wymogach i procedurach inicjatywy obywatelskiej, a prawnik Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), Leszek Jankowski, przedstawił samą incjatywę. Wzywa ona UE do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii.

Akcja cieszyła się zainteresowaniem mediów, obecni byli też przedstawiciele Ambasady RP w Wilnie - kierownik Wydziału Konsularnego Marcin Zieniewicz oraz Dorota Lewko.