Akcja Siemianówka w naukowej sieci

Data wydarzenia 14-07-2016
Powstaje naukowa Krajowa Sieć Stacji Obrączkowania Ptaków. Skupi 6 podmiotów – jednostek naukowych i organizacji pozarządowych – które organizują obrączkowanie ptaków na terenie całej Polski. Wśród nich jest Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku – działające tu Koło Naukowe Biologów od 14 lat organizuje obozy obrączkarskie nad Zalewem Siemianówka.

Do tej pory członkowie KSSOP tworzyli nieformalne stowarzyszenie. Powołanie sieci naukowej pozwoli im zintensyfikować współpracę i ułatwi zdobywanie pieniędzy na projekty. W skład sieci oprócz białostockiej jednostki weszły Uniwersytet Gdański (Wydział Biologii), Uniwersytet Jagielloński (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi), Fundacja Akcja Bałtycka (Oddział Terenowy Fundacji AB Kaliszany), Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne oraz Stowarzyszenie Carpatica.
Członkowie sieci chcą wspólnie prowadzić badania naukowe, ale też ujednolicić zasady pracy stacji obrączkarskich, tak by przy zbieraniu i zapisie danych o ptakach obowiązywały identyczne standardy. W przyszłości chcą też realizować ogólnopolski program Wielkopowierzchniowego Monitoringu Ptaków Wędrownych, który będzie bazował na pracy terenowych stacji obrączkowania ptaków.
A wspólnie mają one naprawdę ogromny potencjał: tylko w stacji Akcja Siemianówka w 2015 r. studenci UwB i wolontariusze schwytali i zaobrączkowali 4953 ptaki 71 gatunków, w tym błotniaka stepowego, zaroślówkę, włochatki, sóweczki, dzięcioły białogrzbiete, zimorodki i wszystkie krajowe gatunki muchołówek. Jak zapowiadają organizatorzy - w tym roku może być jeszcze ciekawiej, ze względu na wyższy poziom wody w zbiorniku. Prace terenowe rozpoczną się 1 sierpnia i będą trwały do połowy października. Jak zwykle w Akcji Siemianówka mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy ptaków. Zgłaszać się można mailowo, pisząc na adres akcjasiemianowka@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 668 553 270. Informacje o obozie są na fejsbukowej stronie stacji pod adresem https://www.facebook.com/Akcja-Siemian%C3%B3wka-589421487816497/.