Ambasador Rumunii z wizytą na UwB

26 stycznia 2022 r. prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku gościła przedstawicieli Ambasady Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uniwersytet odwiedził Ambasador Cosmin Onisii. Towarzyszyli mu Ștefan Porojan oraz Corina Ana-Maria Arteni, Radcy Ministrowie przy Ambasadzie Rumunii w Warszawie, a także Ewa Moroz-Ustymowicz - konsul honorowy Rumunii w Białymstoku. Uniwersytet w Białymstoku reprezentowała prof. dr hab. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Z ramienia Działu Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialnego w ramach UwB za koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze współpracą z zagranicą, w spotkaniu udział brała mgr Sylwia Leszczuk. 

Spotkanie miało na celu omówienie możliwości współpracy pomiędzy uczelniami z Rumunii oraz Uniwersytetem w Białymstoku. Rozmówcy skupili się przede wszystkim na zaprezentowaniu oferty dydaktycznej naszej uczelni oraz programów wymiany akademickiej, realizowanych przez nasz Uniwersytet we współpracy z Rumunią. Obie strony wyraziły duże zainteresowanie perspektywą podjęcia współpracy między naukowcami skupionymi w UwB z badaczami z rumuńskich ośrodków naukowych, w szczególności przy ubieganiu się o przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych prestiżowe granty ERC.