Analityk, który ściga przestępców? Rekrutujemy na chemię kryminalistyczną!

Data wydarzenia 13-07-2017
Jeszcze przez 10 dni (do 18 września) trwa rekrutacja na chemię kryminalistyczną i sądową - jedyny taki kierunek magisterski w Polsce! Do tej pory studenci UwB mogli kształcić się w tym zakresie w ramach specjalności na studiach licencjackich. Teraz będą mogli zdobyć kompleksowe, praktyczne przygotowanie do pracy w laboratoriach analitycznych i zdobyć tytuł magistra chemii kryminalistycznej i sądowej.

Na te studia mogą rekrutować się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich, nie tylko biologicznych czy chemicznych, ale też medycznych (takich jak analityka medyczna czy farmacja) albo technicznych (np. inżynierii materiałowej lub poligrafii).  

Oryginalny program kierunku studiów Chemia kryminalistyczna i sądowa łączy przedmioty dotyczące nowoczesnych metod analitycznych i identyfikacji śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia.  Pozwoli on na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnej fizykochemii kryminalistycznej, toksykologii oraz aspektów polskiego prawa dowodowego. 
Plan studiów został przygotowany w ramach współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Izbą Celną w Białymstoku.

Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi we współczesnej kryminalistyce. Poznają też podstawy kryminologii i prawa dowodowego w polskim procesie karnym. Część przedmiotów poprowadzą praktycy zajmujący się zawodowo chemią kryminalistyczną i sądową.

 

- Zależy nam na tym, by wyposażyć studentów w jak najwięcej praktycznych umiejętności, takich, jakich oczekują pracodawcy. Ci ostatni mieli ogromny wkład w opracowanie formuły studiów: zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów w całości prowadzonych przez przedstawicieli pracodawców, zajęć projektowych oraz ćwiczeń w specjalistycznych laboratoriach, które dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wzbogacimy o dodatkowy sprzęt i materiały, specjalnie na potrzeby tego kierunku – mówi koordynatorka projektu, dr Karina Sachpazidu-Wójcicka z Uniwersytetu w Białymstoku. – Nasi studenci będą uczyć się wykrywania materiałów wybuchowych, badania śladów przestępstw, odcisków palców i wielu innych zagadnień. A wszystko pod okiem doświadczonych praktyków, którzy na co dzień zajmują się poszukiwaniem przestępców zarówno w terenie, jak i w kryminalnych laboratoriach, ludzi którzy posiadają największe doświadczenie w kraju w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek.

Absolwenci nowego kierunku będą mogli pracować w laboratoriach kryminalnych policji, laboratoriach celnych, jadnostakch naukowych i badawczych, ale swoją wiedzę będą też mogli wykorzystać w przemyśle chemicznym czy spożywczym. Świetnie sprawdzą się także w pracy w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, diagnostycznych, zakładach medycyny sadowej, ale również w instytucjach wydających opinie dla sądów.

Więcej informacji: https://biol-chem.uwb.edu.pl/aktualnosci/chemia-kryminalistyczna-i-sadowa-253/