Badacze z Instytutu Zarządzania UwB współautorami nagrodzonego produktu: Barometr KOM

Dr Mariusz Citkowski oraz mgr Monika Garwolińska z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Sebastianem Rynkiewiczem - Koordynatorem Klastra Obróbki Metali odebrali srebrny medal QI 2021 za produkt: Barometr KOM (B-KOM). Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 30 listopada 2021 roku w Katowicach, podczas Gali Finałowej Programów Najwyższa Jakość Quality International oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma Europejskiego Forum Biznesu.

Najwyższa Jakość Quality International, to największy, ogólnopolski program ponadbranżowy, który promuje jakość. Program skupia grono przedsiębiorców, instytucji i samorządów z całego kraju, a jego celem jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości.

Dr Mariusz Citkowski oraz mgr Monika Garwolińska od niemal 2 lat na zlecenie Koordynatora KOM prowadzą ustawiczną diagnozę koniunktury wśród podmiotów Klastra Obróbki Metali. Wyniki B-KOM służą jako: zestaw bazowych informacji wspierających proces decyzyjny w przedsiębiorstwach KOM; zestaw bazowych informacji w ramach procesu decyzyjnego Koordynatora i Biura KOM co do kierunków i zakresu wsparcia podmiotów klastra oraz jako element kompendium wiedzy o tendencjach rozwojowych w populacji klastrowej i branży metalowej.

W sesjach plenarnych poprzedzających galę dr Mariusz Citkowski moderował dyskusję panelową nt. „Niełatwa współpraca nauki i biznesu w Polsce”, w której brali udział przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.forumbiznesu.pl/wydarzenia/europejskie-forum-biznesu-2021.

Fot. archiwum prywatne/Forum Biznesu