Badania i technologie jądrowe w NCBJ

Data wydarzenia 17-01-2018

23 stycznia 2018 r. o godzinie 13.15 w sali 2011 (aula Wydziału Fizyki, Kampus UwB, ul. K. Ciołkowskiego 1L) odbędzie się spotkanie, na którym dr hab. Krzysztof Kurek (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) wygłosi referat: ,,Badania i technologie jądrowe w NCBJ".

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) powstało 1 września 2011 roku. Decyzja Polskiego Rządu połączyła Instytut Energii Atomowej POLATOM (IEA) i Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana  kończąc prawie 30-letni okres podziału ośrodka jądrowego w Świerku.  Istniejący dawniej Instytut Badań Jądrowych  (IBJ) został na nowo powołany do życia pod nową nazwą Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

NCBJ łączy badania podstawowe z zastosowaniami w dziedzinie szeroko pojętej fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki, fizyki plazmy. Instytut specjalizuje się w dziedzinie fizyki i technologii akceleratorów, badań materiałowych z użyciem technik jądrowych, w rozwoju technik spektrometrycznych i elektroniki na potrzeby technologii jądrowych. Instytut wykorzystuje jedyny w Polsce wielofunkcyjny reaktor badawczy MARIA. W ramach NCBJ funkcjonuje Ośrodek Radioizotopów POLATOM rozwijający techniki produkcji i zastosowań radioizotopów w wielu dziedzinach. Głównymi produktami NCBJ-POLATOM są radiofarmaceutyki stosowane do obrazowania i leczenia nowotworów. W NCBJ znajduje się Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ)  - jeden z najszybszych superkomputerów w kraju.

Podczas seminarium zostaną przedstawione badania i technologie jądrowe rozwijane obecnie w NCBJ, plany rozwoju instytutu i jego infrastruktury.