Bezpieczeństwo narodowe w kontekście bieżących wydarzeń. Spotkanie na UwB

Data wydarzenia 09-06-2016

Koło Nauk Politycznych UwB zaprasza na otwarte spotkanie z płk. Piotrem Wrońskim - oficerem wywiadu i kontrwywiadu, specjalistą od kontrwywiadu ofensywnego. Tematem dyskusji będzie „Bezpieczeństwo narodowe w kontekście bieżących wydarzeń”.

Płk. Piotr Wroński opowie o roli wywiadu w sferze bezpieczeństwa państwa, a także wyzwań jakie współczesny świat i zjawiska w nim zachodzące stawiają przed wywiadem i wojskiem. Uczestnicy spotkania będą też rozmawiać o tym, jak rola i znaczenie współczesnego wywiadu w polityce państwa prezentowane są w tzw. dyskursie publicznym.

Spotkanie – w formule moderowanego panelu dyskusyjnego - odbędzie się 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14.40 w sali nr 48 na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.