Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Data wydarzenia 22-11-2021

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na bezpłatne konsultacje psychologiczne. Wsparcie jest jednym z wielu działań realizowanych w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” (umowa nr POWR.03.05.00-00-A007/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Konsultacje odbywają się w Rektoracie przy ul. Świerkowej 20B w sali nr 14. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Markiem Trocem poprzez e-mail: psycholog@uwb.edu.pl lub telefonicznie + 48 500 637 278.

Możliwa jest organizacja spotkania zdalnego za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype, Messanger, Teams). Najbliższe terminy to 22 listopada oraz 13 i 21 grudnia 2021 r. godz. 10:00 - 18:00.

 


Studencie, jeśli chcesz:

  • podnieść własną efektywność (w tym w uczeniu się),
  • lepiej radzić sobie ze stresem oraz własnymi emocjami,
  • skuteczniej zarządzać własnym czasem i energią,
  • budować satysfakcjonujące relacje interpersonalne,
  • zwiększyć umiejętności zachowań asertywnych, zwłaszcza w trudnych społecznie sytuacjach,
  • poznać i zrozumieć siebie,
  • porozmawiać o problemach z nauką, dziewczyną/chłopakiem, sobą, swoim otoczeniem i poszukać dla nich rozwiązania.

Pracowniku, jeśli:

  • poszukujesz rozwiązań sytuacji trudnych i nietypowych występujących w trakcie zajęć dydaktycznych oraz w relacjach ze studentami poza salą wykładową,
  • chcesz wypracować adekwatne, skuteczne i możliwe do zastosowania formy wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, w tym dla studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej,
  • chcesz ograniczyć ryzyko pojawiania się zachowań niepożądanych na swoich zajęciach,
  • chcesz ustanowić efektywną współpracę z osobami z niepełnosprawnościami.