Białostockie "Kontrasty" - zaproszenie do udziału w konferencji

Data wydarzenia 02-01-2017
Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają na konferencję: Białostockie „Kontrasty”: historia – przekaz – recepcja.
W 2015 roku minęło 50 lat od powstania „Kontrastów”, w 1990 roku wydano ich ostatni numer. W ciągu 25 lat istnienia to znane białostockie pismo ewoluowało od periodyku dokumentującego białostockie życie artystyczne, literackie i społeczne do miesięcznika o ogólnokrajowej renomie, w którym publikowali najwybitniejsi polscy reportażyści, m.in. Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Melchior Wańkowicz, Małgorzata Szejnert, Janusz Niczyporowicz.
Organizatorzy zapraszają na konferencję poświęconą "Kontrastom", która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Do udziału w sesji zachęcają pracowników naukowych i doktorantów różnych dziedzin – literaturoznawstwa, prasoznawstwa, historii, socjologii, geografii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, prawa - wychodząc z założenia, że interdyscyplinarny ogląd „Kontrastów” znacznie wzbogaci refleksję na ich temat.
„Kontrasty” należą do dziejów PRL, stanowiąc część jego historii intelektualnej, ale też współtworzą kulturę regionu. Celem konferencji jest połącznie tych dwóch perspektyw, czemu sprzyjają współczesne metodologie: nowy regionalizm, krytyka postkolonialna i studia postzależnościowe, geopoetyka wraz z imagologią terytorialną, nowa historiografia.
Nadsyłanie propozycji tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem do 17 marca 2017 r. oraz kontakt z organizatorami - e-mail: ka.sias@wp.pl Planowany czas wystąpień: 20 minut.