Białostockie Odczyty Cywilistyczne

Data wydarzenia 15-12-2017

We wtorek 12 grudnia 2017 roku obyło się inauguracyjne spotkanie z cyklu Białostockie Odczyty Cywilistyczne, którego inicjatorem jest Zakład Prawa Cywilnego oraz p.o. Kierownika Zakładu dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB. Odczyty są rozszerzeniem oferty dydaktycznej Zakładu, kierowanej do studentów Wydziału Prawa, ale także platformą wymiany poglądów w kwestiach podstawowych dla dogmatyki prawa cywilnego.
Spotkanie otworzył dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB, przypomniał o aktualności rzymskiej paremii umieszonej na jednej z kolumn Sądu Najwyższego: Advocatorum error litigatoribus non noceat (łac. błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom). Spotkanie, którego przedmiotem uczyniono problematykę odpowiedzialności cywilnej pełnomocnika profesjonalnego, zostało przygotowane w nowatorskiej formie dyskusji sokratejskiej skoncentrowanej przede wszystkim na krytycznym myśleniu i otwartych pytaniach.

Gościem spotkania była mgr Magdalena Bieluk, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przygotowująca rozprawę doktorską, dotyczącą tematyki spotkania. Dyskusję moderował Marek Gordziewicz, a licznie zgromadzone audytorium miało okazję zapoznać się ze złożonymi aspektami odpowiedzialności cywilnej adwokata czy radcy prawnego. Podczas odczytów poruszono m.in. problemy podstawy prawnej odpowiedzialności cywilnej, zakresu obowiązków czy ubezpieczenia pełnomocników profesjonalnych.