Biblioteka Uniwersytecka dołączyła do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego włączył Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Dzięki temu studenci i pracownicy UwB, a także pozostali czytelnicy zyskają m.in. łatwiejszy dostęp do zbiorów innych bibliotek. Możliwy będzie także udział w projektach organizowanych przez Bibliotekę Narodową.

Decyzja ministra o przyłączeniu Biblioteki Uniwersyteckiej do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej została podjęta na wniosek Uniwersytetu w Białymstoku. Wcześniej został on pozytywnie zaopiniowany przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

- Bardzo cieszy nas decyzja wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. To niewątpliwie sukces naszej Uczelni. Biblioteka Uniwersytecka zyskała nowe możliwości i szansę na dynamiczny rozwój. Co ważne, korzyści płynące z uczestnictwa w ogólnokrajowej sieci odczują również czytelnicy, w tym przede wszystkim studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku – mówi prorektor ds. rozwoju dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB.

Ogólnokrajowa sieć biblioteczna, zgodnie z art. 27 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku, została utworzona w celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej.

- Przystępując do sieci, zobowiązujemy się do współdziałania z Biblioteką Narodową i innymi bibliotekami w sieci w zakresie: gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wymienia dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej dr hab. Piotr Chomik prof. UwB.

Dodaje, że we wniosku, który trafił do MKiDN, BU musiała wykazać stan zbiorów, nie tylko pod względem ilościowym, ale również z uwzględnieniem ich specyfiki, obejmującej teren dawnego i obecnego pogranicza Rzeczypospolitej. Dodatkowym atutem był fakt, że biblioteka świadczy usługi informacyjno-biblioteczne społeczności akademickiej, mieszkańcom województwa oraz wszystkim zainteresowanym czytelnikom, a także wspiera działalność dydaktyczną i badawczą uczelni, zapewniając m.in. dostęp do specjalistycznych baz naukowych polskich i zagranicznych. 

- Mam nadzieję, że w krótkim czasie pracownicy naukowi i studenci UwB zyskają łatwiejszy dostęp do informacji naukowej oraz do zbiorów innych bibliotek sieci – mówi prof. Piotr Chomik.

Ogólnokrajowa sieć to także udział w projektach naukowych, badawczych, bibliotecznych i literackich organizowanych przez Bibliotekę Narodową, rozwój kadry bibliotekarzy oraz możliwość doskonalenia i rozwijania systemu bibliotecznego.

O przystąpieniu BU do ogólnokrajowej sieci informuje już na swojej stronie Biblioteka Narodowa:

„Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i wchodzące w jej strukturę biblioteki wydziałowe oraz specjalistyczne (ekonomiczna, pedagogiczna, prawnicza, humanistyczno-społeczna, chemiczna), gromadzą zbiory w zakresie odpowiadającym potrzebom pracowników i studentów. Szczególną wagę przywiązuje do gromadzenia publikacji mniejszości narodowych oraz literatury dotyczącej wielokulturowości regionu. Księgozbiór liczy 600 tys. woluminów. Wśród nich cenne starodruki takie jak Biblia według przekładu Jakuba Wujka z Wągrowca z 1599 roku i dwa Żywoty Świętych Piotra Skargi”.