Biblioteka Uniwersytecka zakończyła realizację 3 projektów dofinansowanych przez MNiSW

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała trzy projekty dofinansowane na kwotę 154 700 zł przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umów nr 596/P-DUN/2018 i 834/P-DUN/2019, pn.:

  1. Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT,
  2. Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017,
  3. Digitalizacja i udostępnianie online czasopisma „Rocznik Białostocki”.

W ramach projektu pt. Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT dofinansowanego przez MNiSW kwotą 98 640,00 zł BU opracowała do Katalogu Centralnego NUKAT 3000 woluminów publikacji zwartych pozostających wciąż poza katalogiem komputerowym. Zakres chronologiczny opracowanych zbiorów zamyka się w latach 1810-2019, przy czym sporządzono opisy 137 woluminów druków wydanych w XIX wieku, 537 woluminów druków z lat 1900-1949 oraz 2443 woluminów wydanych po 1950 r.  Prace nad projektem były kontynuacją dwóch poprzednich zadań z zakresu DUN, obejmujących prace nad retrokonwersją zbiorów. Dzięki temu na początku 2019 r. stan opracowania księgozbioru Biblioteki Głównej był bliski 99%, a tzw. Kolekcji Humanistycznej przekroczył 94%. Podsumowując, w ramach trzech wspomnianych wyżej projektów, w tym właśnie zakończonego, do katalogu centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej trafiło 65 182 nieopracowanych woluminów, z czego 29 736 woluminów przeznaczono do wypożyczalni, a 35 446 do udostępniania na miejscu. Nowo wprowadzone woluminy zostały wypożyczone już blisko 10 tys. razy.

Z końcem 2019 r. został zamknięty drugi projekt poświęcony rekordowi analitycznemu pt. Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017. Działanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 82 200 zł. W ramach tego zadania bibliotekarze Biblioteki Uniwersyteckiej wprowadzili do Katalogu Centralnego NUKAT 5000 rekordów analitycznych naukowych czasopism wydawanych na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego. Istotnym elementem pracy związanej z rekordem analitycznym było tzw. linkowanie, tj. uzupełnianie pola 856 w rekordzie o link do pełnego tekstu umieszczonego najczęściej w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku lub Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. Aktualnie 5 875 rekordów posiada linki do pełnych tekstów (liczba ta ulega zmianie wraz z udostępnianiem kolejnych materiałów w wersji cyfrowej). Rekordy autorstwa bibliotekarzy z UwB, przygotowane w ramach zadań z zakresu opracowania rekordu analitycznego, zostały 102 556 razy pobrane przez inne biblioteki w kraju za pomocą Katalogu Centralnego NUKAT.

Głównym celem ostatniego zadania, zrealizowanego w 2019 r. wspólnie z Muzeum Podlaskim w Białymstoku, było udostepnienie online czasopisma „Rocznik Białostocki”, będącego najstarszym, wciąż ukazującym się periodykiem naukowym na terenie województwa podlaskiego. Główny cel zadania został osiągnięty dzięki kilku głównym działaniom: 18 tomów czasopisma (3 najnowsze tomy były dostępne w wersji cyfrowej) poddano digitalizacji w Pracowni Zbiorów Specjalnych i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej, w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej przygotowano szczegółową bibliografię zawartości 21 tomów, która ostatecznie wyniosła 1085 pozycji, wreszcie w Sekcji Automatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej opracowano stronę internetową, na której umieszczono bibliografię zawartości, a do każdej pozycji dołączono plik pdf z treścią. Na stronie internetowej znalazła się także wyszukiwarka treści, umożliwiająca wyszukiwanie zarówno w zestawieniu bibliograficznym, jak i w treści każdego pliku. Wszystkie teksty zostały udostępnione w ramach dozwolonego użytku. Strona dostępna jest pod adresem https://bg.uwb.edu.pl/rocznik-bialostocki/.

Na zdjęciu: dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Andrzej Lechowski – p.o. dyrektora Muzeum Podlaskiego podczas konferencji prasowej dotyczącej projektu Digitalizacja i udostępnianie online czasopisma „Rocznik Białostocki”