Budynek przy ul. Świerkowej przejdzie termomodernizację

Data wydarzenia 07-03-2017

Uniwersytet w Białymstoku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o dofinansowaniu termomodernizacji dawnej siedziby Instytutu Biologii, do której jeszcze w tym roku przeprowadzi się administracja centralna naszej uczelni.    

NFOŚiGW przyznał uniwersytetowi ponad 2 mln zł na projekt „Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynku UwB przy ul. Świerkowej”. Fundusze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W imieniu UwB umowę podpisała prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki.