Centrum Nauki Kopernik doceniło matematyków z Uniwersytetu w Białymstoku

Od lat udowadniają, że matematyka jest ciekawa i dla każdego. Teraz będą inspirować uczniów i nauczycieli nie tylko z Podlaskiego, ale z całej Polski. Przygotowane przez matematyków z Uniwersytetu w Białymstoku scenariusze zajęć promuje na swoich stronach Centrum Nauki Kopernik jako e-pomoce w czasach zdalnej edukacji. „W naszych zajęciach mogą uczestniczyć całe rodziny” – podkreśla dr Anna Rybak z UwB.

Scenariusze spotkań z królową nauk zostały przygotowane dla uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy należą do Klubów Młodego Odkrywcy na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Kluby powstały w ramach współpracy z Centrum Nauki Kopernik (Warszawa). Mimo epidemii, nie zawiesiły swojej działalności. Zajęcia odbywają się zdalnie.

Teraz białostockie zmagania z matematyką mogą inspirować uczniów z całej Polski. Propozycje zajęć przygotowane przez naukowców z UwB opublikowało Centrum Nauki Kopernik na stronie poświęconej Klubom Młodego Odkrywcy w ramach wspierania zdalnej edukacji. Akcja prowadzona jest pod hasłem: E-pomoce od partnerów regionalnych.

Materiały dydaktyczne UwB zostały opublikowane jako jedne z pierwszych. I tylko nasi naukowcy promują matematykę.

- Zostaliśmy docenieni i to w takiej popularnonaukowej odsłonie. Przygotowane przez nas zadania są odpowiednie dla ludzi w każdym wieku. Zachęcają do samodzielnego odkrywania matematyki. Mogą być inspiracją dla nauczycieli, rodziców, czy dziadków. Mogą je rozwiązywać uczniowie szkół podstawowych, jak i średnich. Nasze zadania można też rozwiązywać rodzinnie – podkreśla dr Anna Rybak z Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki UwB, autorka scenariuszy i opiekunka Klubów Młodego Odkrywcy.

Białostoccy naukowcy zaproponowali trzy spotkania z matematyką: „Rozwiązujemy zadania z egzaminu dla pilotów” (zestawy dla szkół podstawowych i średnich, których autorem jest współpracujący z dr Rybak od lat węgierski matematyk i edukator István Lénárt z ELTE University w Budapeszcie), „Jak przekształcić krzyż grecki w kwadrat” oraz „Badamy linie geodezyjne”. Każde zajęcia to ciekawe zadania, zagadki, problemy, często nawiązujące do otaczającego nas świata. Co ważne, mogą inspirować do podejmowania własnych zagadnień badawczych.

Przykładowe zadanie: W rogu piwnicy, która jest pomieszczeniem o szerokości, długości i wysokości równym 2,5 m siedzi pająk. W połowie najdalej od niego oddalonej krawędzi między ścianami siedzi mucha. Pająk nie umie latać, więc chcąc złapać muchę musi poruszać się po ścianach, podłodze, suficie lub krawędziach. Nie chce, aby mucha uciekła, więc stara się wybrać najkrótszą drogę. Jaka jest ta najkrótsza droga od pająka do muchy?

- Przygotowane przez nas materiały były już wykorzystywane w czasie zajęć klubowych i nikt się nie nudził. Udało nam się przygotować zajęcia z matematyki, które są czymś więcej niż rozwiązywaniem zadań z podręcznika. Wymagają myślenia, gotowości do pracy eksperymentalnej, prowadzenia rozumowania matematycznego, tworzenia modeli, wyciągania wniosków. Nie należy spodziewać się, że będzie podany gotowy wzór, do którego można podstawić konkretne liczby. To są eksperymenty z matematyką – podkreśla dr Anna Rybak.

Dodaje, że Szkoła Podstawowa w Mielniku zorganizowała nawet konkurs "Tropiciele matematyki i geografii" na bazie materiałów dotyczących egzaminu dla pilotów.

- Często dorośli straszą dzieci matematyką. My chcemy pokazać, że matematykę nie tylko można zrozumieć, ale można ją odkrywać, można się nią zafascynować, można ją lubić. Matematyka służy naszemu rozwojowi. Warto o tym pamiętać – dodaje dr Anna Rybak.

Szczegóły wszystkich zadań można znaleźć na stronie internetowej.


Na Uniwersytecie w Białymstoku działają w tej chwili dwa Kluby Młodego Odkrywcy. Pierwszy, „My, tropiciele matematyki”, powstał z myślą o uczniach klas V-VII szkół podstawowych, ale na zajęcia przychodzą nawet dzieci siedmioletnie i znakomicie sobie radzą! Natomiast Klub Młodego Odkrywcy „My, matematycy” to oferta dla uczniów szkół średnich. Zajęcia obu Klubów odbywają się na Wydziale Matematyki UwB.

Uniwersytet w Białymstoku jest partnerem regionalnym Centrum Nauki Kopernik w programie Klub Młodego Odkrywcy.

Szczegółowe informacje na temat programu Klub Młodego Odkrywcy można znaleźć na stronie internetowej.

Więcej informacji o Klubach działających na UwB: