Chemiczka z Uniwersytetu w Białymstoku nagrodzona za osiągnięcia naukowe

Data wydarzenia 13-10-2015

Dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska z Uniwersytetu w Białymstoku otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe I stopnia. 

Gala wręczenia nagród odbyła się dziś (12.10.2015) w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Białostocka badaczka została doceniona za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym za otrzymywanie oraz badanie właściwości fizykochemicznych materiałów zawierających „małe” nanocebulki węglowe.

Na swoje badania dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska dwukrotnie zdobywała granty z Narodowego Centrum Nauki. Pierwszy, wartości ponad 518 tys. zł, otrzymała w 2011 roku.

Rok później uzyskała grant w wysokości 1,2 mln zł na realizację projektu pod tytułem: "Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do materiałów gromadzących ładunek elektryczny oraz układów fotowoltaicznych - synteza i charakterystyka właściwości fizykochemicznych". Dzięki temu dofinansowaniu mogła stworzyć własny zespół badawczy.

Badaczka pracuje w Instytucie Chemii UwB, w Zakładzie Metod Fizykochemicznych.

Jak można przeczytać na stronie MNiSW - Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne.

 

Więcej o nagrodzie na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/tegoroczne-nagrody-ministra-rozdane.html

Foto: A. Czarkowska, źródło: http://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/95012