Chemiczka z #UwB stypendystką Narodowego Centrum Nauki!

Data wydarzenia 26-07-2017
Mgr Iwona Misztalewska-Turkowicz, doktorantka w Zakładzie Chemii Produktów Naturalnych na Uniwersytecie w Białymstoku, zdobyła stypendium w konkursie ETIUDA 5 Narodowego Centrum Nauki. Chemiczka z UwB otrzyma 117 940 zł na swój projekt badawczy „Nowe katalizatory metaloorganiczne immobilizowane na nanocząstkach magnetycznych”.


Mgr Iwona Misztalewska-Turkowicz swoją pracę doktorską przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Wilczewskiej. Na co dzień zajmuje się syntezą katalizatorów – związków używanych do przyspieszenia biegu reakcji chemicznych – o szczególnych właściwościach. Katalizatory takie można szybko usunąć z mieszaniny reakcyjnej używając tylko magnesu. Do tworzenia katalizatorów używa nowoczesnej techniki polimeryzacji RAFT/MADIX pozwalającej na kontrolę długości łańcuchów polimerowych (rzecz nieosiągalna w tradycyjnych technikach polimeryzacji). 

 

W ramach stypendium z NCN białostocka chemiczka odbędzie też staż w grupie prof. Mathiasa Destaraca, światowej klasy specjalisty zajmującego się m.in. tą techniką polimeryzacji. Profesor Destarac jest kierownikiem grupy P3R (Precision Polymers by Radical Processes) na Uniwersytecie im. Paula Sabatiera w Tuluzie (Francja). Podczas półrocznego stażu doktorantka z UwB będzie zajmowała się m.in. syntezą nowych polimerów o ściśle określonej architekturze, ulepszając tym samym właściwości katalityczne otrzymywanych materiałów.  

Jak można przeczytać na stronie NCN - ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. W rozstrzygniętym właśnie konkursie o finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97.

Na zdjęciu: mgr Iwona Misztalewska-Turkowicz (z lewej) podczas badań pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Wilczewskiej z Instytutu Chemii UwB.