Co z tą Ameryką? USA po wyborach prezydenckich - debata powyborcza

Data wydarzenia 08-11-2016

Koło Nauk Politycznych oraz Koło Naukowe Amerykanistów zapraszają na debatę powyborczą, która odbędzie się 10 listopada o godzinie 18 w sali 46, na wydziale Historyczno-Socjologicznym.

Debata będzie poświęconą tematowi amerykańskiej kampanii prezydenckiej, jej ostatecznemu wynikowi oraz przyszłości, jaka czeka Amerykanów w związku z objęciem urzędu przez 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zaproszeni goście:
prof. zw. dr hab. Halina Parafianowicz
dr Łukasz Niewiński
dr Ewelina Waśko - Owsiejczuk