Cykl szkoleń on-line z zakresu ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii UMB oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB zapraszają na cykl szkoleń on-line z zakresu tematyki ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych w ramach projektu INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0. 

Inkubator to projekt Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowany do jednostek działających na rzecz nauki, mający na celu pomoc naukowcom w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, rozwój innowacyjności oraz pomoc naukowcom w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami przy wdrażaniu innowacyjnych projektów.

Szkolenia skierowane są do pracowników oraz doktorantów Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku. Szkolenia będą prowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę o tym, jak zaprezentować swoje kompetencje, aby pozyskać partnerów biznesowych i wykorzystać ją, by znalazła ona przełożenie na sukces we współpracy z przemysłem.

Pierwsze szkolenie:

Termin: 23 marca 2022 r., 13:00-14:30,
Temat: „Tajniki komercjalizacji i współpracy z rynkiem”,
Trener: mgr Tomasz Stypułkowski – Prezes IITPB,
Link na platformie MS Teams: https://tiny.pl/94b5


Drugie szkolenie:

Termin: 30 marca 2022 r., 13:00-14:30,
Temat: "Przygotowanie ofert prac badawczych na potrzeby biznesu"
Trener: mgr Adam Gardocki  – Specjalista ds. projektów komercyjnych 
Link na platformie MS Teams: https://tiny.pl/9n36z


Trzecie szkolenie:

Termin: 7 kwietnia 2022 r., 13:00-14:30,
Temat: „Relacje w procesie współpracy nauki i biznesu”,
Trener: mgr Tomasz Stypułkowski – Prezes IITPB,
Link na platformie MS Teams: https://tiny.pl/9knnl


Czwarte szkolenie:

Termin: 13 kwiecień 2022 r., 13:00-14:30,
Temat: "Myślenie modelem biznesowym - Model biznesowy Canvas"
Trener: dr Andrzej Małkowski - Kierownik Biura Transferu Technologii UMB
Link na platformie MS Teams: https://tiny.pl/92l7h


Piąte spotkanie:
Termin: 20 kwiecień 2022 r., 13:00-14:30,
Temat: „Relacje w procesie współpracy nauki i biznesu”
Trener: Tomasz Stypułkowski Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
Link na platformie MS Teams: https://tiny.pl/92szt


Szóste spotkanie:
Termin: 27 kwiecień 2022 r., 13:00-14:30,
Temat: "Zgłoszenie do UPRP i co dalej?"
Trener: dr Magdalena Rutkowska-Sowa - rzecznik patentowy
Link na platformie MS Teams: https://tiny.pl/9228k


Siódme spotkanie:
Termin: 24 maja 2022 r., 13:00-14:30,
Temat: "Publikować czy wdrażać? Dobre praktyki w zakresie zachowania poufności wyników badań naukowych",
Trener: dr Magdalena Knapp - Pracownia Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa UwB,
Link na platformie MS Teams: https://tiny.pl/966vf 


plakat

 


Więcej o projekcie na stornie internetowej:
www.uwb.edu.pl/inkubator-innowacyjnosci-4-0