Cztery MINIATURY trafią do badaczy z UwB

Data wydarzenia 18-03-2019

Kolejne cztery granty w ramach konkursu MINIATURA 2 zdobyli naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku. Łączna kwota wsparcia to ponad 82 tys. zł.

Konkursy MINIATURA, organizowane przez Narodowe Centrum Nauki, z założenia skierowane są do młodych badaczy i mają wspierać ich na pierwszym etapie naukowego rozwoju. Środki przeznaczone są na pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne czy pilotażowe, wyjazdy na kwerendy, staże, konferencje naukowe czy konsultacje.

W jedenastym, rozstrzygniętym właśnie konkursie, fundusze zdobyło troje pracowników UwB. Ponad 45 tys. zł otrzymała dr Joanna Breczko z Instytutu Chemii. Środki zostaną przeznaczone na badania wstępne w projekcie „Tworzenie układów z udziałem atomów palladu oraz grafenowych kropek kwantowych kowalencyjnie zmodyfikowanych pochodnymi fulerenowymi”.

Dr Andrzej Jackiewicz z Wydziału Prawa będzie mógł wyjechać na kwerendę w ramach badań nad wpływem orzecznictwa hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego na status prawny Katalonii. Dostał na ten cel ponad 15 300 zł.

Z kolei dr Joanna Banasiuk, także z Wydziału Prawa, dzięki wsparciu z konkursu MINIATURA (blisko 10 tys. zł) weźmie udział w konferencji dotyczącej własności intelektualnej na Uniwersytecie w Huston z Teksasie. Wygłosi tam referat “Copyright exhaustion in the digital environment - the EU and international perspective”.

W poprzednim, dziesiątym konkursie MINIATURA, dofinansowanie w wysokości ponad 12 tys. zł zdobyła dr Aneta Polewko-Klim z Wydziału Matematyki i Informatyki. Dzięki temu wyjedzie do Szanghaju na konsultacje naukowe na potrzeby swojego projektu pt. „Zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszynowego w badaniu transkryptów RNA raka przełyku”.Listy rankingowe konkursu można znaleźć na stronie internetowej NCN.