DEMO DAY #2 w ramach Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami

W 2021 roku na naszym Uniwersytecie rozpoczęliśmy realizację konsorcjalnego przedsięwzięcia trzech największych podlaskich uczelni i instytucji wsparcia biznesu: „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”. W ramach projektu zespół Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii zaprasza na kolejne spotkanie naukowców poszukujących partnerów biznesowych do komercjalizacji swoich innowacyjnych rozwiązań.

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2022 roku w godzinach 9:00 – 12:30 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Żurawia 77).

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną projekty badawcze z Politechniki Białostockiej:

  • PIROLIZA 2.0 - dr inż. Izabela Zgłobicka, dr inż. Ewa Szatyłowicz, dr inż. Magdalena Joka,
  • FORCER - Innowacja z natury - dr Ewa Zapora,
  • LEKKIE KRUSZYWA Z RECYKLINGU BETONU - dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska,
  • TECHNOLOGIA PODWYŻSZENIA JAKOŚCI SADZY POPIROLITYCZNEJ - dr inż. Ewa Szatyłowicz, dr inż. Magdalena Joka-Yildiz.

Udział w wydarzeniu stanowi także niepowtarzalną okazję do wysłuchania prelekcji prof. Waldemara Priebe - profesora chemii medycznej w Katedrze Terapii Doświadczalnej na University of Texas specjalizującego się w badaniach związanych z chemią i biologią nowotworów w kontekście opracowania nowych terapii antynowotworowych, w tym nowatorskich leków guza mózgu.

Wystąpienie profesora Priebe będzie połączone z sesją pytań i odpowiedzi.


Wydarzenie jest otwarte dla całej społeczności akademickiej. Zapraszamy do uczestnictwa!


Więcej o projekcie