Do końca maja trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców!

Data wydarzenia 10-05-2019

Do końca maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Stypendium adresowane jest do młodych naukowców - osób prowadzących działalność naukową, którzy są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni w uczelni lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie. Wnioski przyjmowane bedą do dnia 31 maja 2019 r.


Szczegóły oraz wniosek dostępne są na stronie MNiSW