Dodatkowa rekrutacja na Erasmus+ dla pracowników UwB

Data wydarzenia 13-07-2017

UWAGA, pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku!
W związku z możliwością otrzymania dodatkowych środków na realizację mobilności pracowników, odbędzie się dodatkowa rekrutacja  na wyjazdy w ramach programu Erasmus+  w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych w roku akademickim 2016/2017.
Wyjazd musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 września 2017r. a zakończyć nie później niż 29 września 2017r., formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Mobility Agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej w terminie 24-30.07.2017r.. 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty są dostępne na stronie - http://uwb.edu.pl/wyjazdy-pracownikow.