Dopalacze – narkotyki XXI wieku. Szkolenie eksperckie organizowane przez Komendę Miejską Policji

Data wydarzenia 14-12-2017

Dyrektor Instytutu Biologii UwB zaprasza pracowników oraz studentów na szkolenie eksperckie organizowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku pt.: ,,Dopalacze – narkotyki XXI wieku".

W szkoleniu wezmą udział prelegenci z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz Wydziału Prawa i Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

15 grudnia 2017 r. (piątek), godz. 9.00 – 14.00
Instytut Biologii, ul. Ciołkowskiego 1J
Aula im. Profesor Aliny Myrchy (sala 2003)

 

Harmonogram
SZKOLENIA EKSPERCKIEGO
„Dopalacze – narkotyki XXI wieku”

15 grudnia 2017 roku

8.30 rejestracja uczestników szkolenia
9.00 przywitanie gości, wystąpienie insp. Wojciecha Macutkiewicza – Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku
9.30 „Substancje psychoaktywne, a program wychowawczo-profilaktyczny szkoły” – Pani Barbara Jocz i Elżbieta Babicz z Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
10.00 „Kwas gamma-hydroksymasłowy – biochemia i zagrożenia”– Pan dr hab. prof. UwB, Andrzej Bajguz – Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
10.30 „Dopalacze zagrożenie dla zdrowia i życia - studium przypadku” – Pan dr n. med. Witold Olański – Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
11.00 „Psychospołeczny aspekt uzależnień oraz formy pomocy młodzieży eksperymentującej z dopalaczami” – Pani Elżbieta Powichrowska - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku „Etap”
11.30 „Narkotyki – za co grozi odpowiedzialność karna?” – Pani dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
12.00 przerwa kawowa
12.30 „Wybrane aspekty prawne oraz procedury administracyjne zamykania sklepów z dopalaczami” – Pan Waldemar Kulesza z Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Białymstoku
13.00 „Metody dystrybucji oraz źródła zakupu środków zastępczych” – Pan Maciej Zalewski – starszy specjalista służby celno-skarbowej Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku
13.30 podsumowanie szkolenia, wystąpienie Pani Marii Jolanty Ambrożej – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Wypełnienie kwestionariusza ankiety.