Dr Anna Rybak z UwB w Żywej Bibliotece

Data wydarzenia 24-08-2017

Dr Anna Rybak z Wydziału Matematyki i Informatyki UwB będzie jednym z ekspertów podczas konferencji „Pokazać – Przekazać” zorganizowanej przez Centrum Nauki Kopernik. Spotkanie odbędzie się w dniach 25-26 sierpnia w Warszawie. Dr Rybak została zaproszona do współtworzenia tzw. Żywej Biblioteki.

 Jak można przeczytać na stronie organizatorów, do udziału w tym module zaproszeni zostali naukowcy, artyści, nietuzinkowe postaci świata kultury i edukacji. W sumie 11 osób. Będzie można z nimi porozmawiać na rozmaite tematy – od eksploracji kosmosu po sekrety literatury.

 Dr Anna Rybak – wraz z dr. Istvánem Lénártem z Uniwersytetu Eötvösa Loránda (Węgry) – tworzyć będzie dwutomową żywą książkę, pod tytułem „I Ty możesz zostać odkrywcą wiedzy”. W czasie spotkań z uczestnikami konferencji (Czytelnikami) opowiadać będą o tym, jak organizować i prowadzić pracę badawczą uczniów, aby wyzwolić w nich aktywność twórczą. Dr Rybak i dr Lénárt już wielokrotnie mieli okazję współpracować: od kilku lat wspólnie przygotowują m.in. prezentacje popularyzujące matematykę, na stoisku Uniwersytetu w Białymstoku podczas Pikników Naukowych na Stadionie Narodowym (organizowanych przez CNK oraz Polskie Radio).

 Centrum Nauki Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów popularyzujących naukę. Jego ekspozycja podzielona jest na sześć interdyscyplinarnych galerii z ponad 450 eksponatami, które mają inspirować odwiedzających do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Organizuje też m.in. warsztaty i konferencje dla osób pracujących z uczniami.

 

Więcej informacji o konferencji pod adresem http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/