Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców

Data wydarzenia 06-04-2018

Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku została wiceprzewodniczącą VI kadencji Rady Młodych Naukowców.

Jak informuje MNiSW, Rada dokonała wyboru swoich władz podczas inauguracyjnego posiedzenia, w którym wziął udział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas spotkania rozmawiano o pracach nad Konstytucją dla Nauki, ustawą reformującą szkolnictwo wyższe i naukę. Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że głos Rady Młodych Naukowców w dyskusji nad wdrożeniem założeń reformy będzie szczególnie cenny. I zaprosił ich do włączenia się w prace nad ustawą.

Rada Młodych Naukowców to gremium doradcze ministra nauki i szkolnictwa wyższego, które promuje rozwiązania wspierające rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. Członkiem rady może zostać osoba, która posiada znaczne osiągnięcia naukowe, ale nie ukończyła 35. roku życia.

Źródło - http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/pierwsze-posiedzenie-rady-mlodych-naukowcow-za-nami.html