Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk stypendystką Salzburg Global Seminar i Departamentu Stanu USA

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk w Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku została stypendystką Salzburg Global Seminar i Departamentu Stanu USA.

Dzięki temu została zaproszona do uczestnictwa w prestiżowym, międzynarodowym programie: Salzburg Global American Studies Progarm. Organizatorzy sfinansowali jej udział w 5-dniowych warsztatach (11-15 października) pod hasłem What Future for Democracy? Revisiting the US Constitution. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu badaczy z całego świata, reprezentujących różne dziedziny, m.in. historię, nauki polityczne, literaturę, kulturoznawstwo, a także praktyków z dziedziny dziennikarstwa i dyplomacji. Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk była jedynym polskim naukowcem w tym gronie. W tym roku warsztaty wyjątkowo odbyły się w formie online. Ich uczestnicy dyskutowali nad stanem demokracji w USA i na świecie - złożonymi wyzwaniami i zagrożeniami z tym związanymi.

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk pracuje na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB. Prowadzi badania skupiające się na polityce bezpieczeństwa USA, w tym problematyce zwalczania terroryzmu, działalności amerykańskich służb specjalnych oraz polityce zagranicznej tego kraju wobec Bliskiego Wschodu, jak również budowaniu pokoju w regionach doświadczonych konfliktami oraz procesach demokratyzacji i transformacji systemowej.

Jest stypendystką Roosevelt Study Center w Middelburgu (2016 r.), Arab Transformations Project (2016 r.) oraz John F. Kennedy Institute for North American Studies przy Freie Universität w Berlinie (2017 r.) Prowadziła wykłady, badania i prezentowała ich wyniki m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Edynburgu, Genewie, Dublinie, Londynie, Barcelonie, Salzburgu. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji. Kierowała siedmioma projektami badawczymi  zrealizowanymi w ramach grantów na badania dla młodych naukowców MNiSW, Kennedy Grants Program oraz Roosevelt Study Center Research Grants. W 2019 r. otrzymała (przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) trzyletnie stypendium dla wybitnie zdolnych młodych naukowców.

Więcej informacji o dr Ewelinie Waśko-Owsiejczuk znajduje się na stronie internetowej WHiSM.

Szerzej na temat programu Salzburg Global Seminar: salzburgglobal.org/multi-year-series/american-studies

fot. - archiwum prywatne