Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk ze stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Data wydarzenia 18-11-2019

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku otrzymała stypendium dla wybitnie zdolnych młodych naukowców przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Stypendium, w wysokości 5390 zł miesięcznie, będzie wypłacane przez 3 lata.

Jak informuje na swojej stronie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. W tym roku wpłynęło prawie 1,5 tys. wniosków, a stypendium otrzymało 211 wybitnych młodych badaczy.

Więcej informacji o wynikach konkursu można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa.

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk pracuje w Zakładzie Historii Stanów Zjednoczonych. Prowadzi badania skupiające się na polityce bezpieczeństwa USA, w tym problematyce zwalczania terroryzmu, działalności amerykańskich służb specjalnych oraz polityce zagranicznej tego kraju wobec Bliskiego Wschodu.

Jest stypendystką Roosevelt Study Center w Middelburgu (2016 r.), Arab Transformations Project (2016 r.) oraz John F. Kennedy Institute for North American Studies przy Freie Universität w Berlinie (2017 r.). Prowadziła wykłady, badania i prezentowała ich wyniki m.in. w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Bostonie, Bratysławie, Berlinie, Paryżu, Edynburgu, Genewie, Dublinie, Londynie, Barcelonie, Salzburgu, Middelburgu. Otrzymała trzykrotnie nagrodę Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową (2010, 2012 i 2017 r.).

Kierownik kilku projektów badawczych zrealizowanych w ramach grantów na badania dla młodych naukowców MNiSW, Kennedy Grants Program oraz Roosevelt Study Center Research Grants. Autorka kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii pt. „Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009” oraz artykułów. 

Więcej informacji o dr Ewelinie Waśko-Owsiejczuk znajduje się na stronie internetowej WHiSM.