Dr hab. Bartosz Kwaśniewski w Komitecie Matematyki PAN

Dr hab. Bartosz Kwaśniewski, prof. UwB, został powołany w skład Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023.

Komitet powstał w 1960 r. W jego skład wchodzą Członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz wybitni przedstawiciele jednostek naukowych z całej Polski. Celem komitetu jest m.in. prowadzenie szeroko zakrojonej działalności opiniodawczej i popularyzatorskiej w zakresie nauk matematycznych.

Dr hab. Bartosz Kwaśniewski, prof. UwB kieruje Pracownią Analizy Funkcjonalnej na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Brał udział realizacji kilku grantów naukowych (jako kierownik lub wykonawca), finansowanych m.in. w ramach konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, a także Szóstego oraz Siódmego Program Ramowego UE. Jest też laureatem Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk – Oddziału w Olsztynie i w Białymstoku, w kategorii Nauki ścisłe, techniczne i nauki o Ziemi.