Dr hab. Jarosław Matwiejuk w zespole doradczym ministra

Data wydarzenia 15-06-2020

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek powołał dr. hab. Jarosława Matwiejuka, prorektora UwB ds. rozwoju, w skład Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Do zadań Zespołu doradczego należy między innymi opiniowanie wniosków oraz ocena raportów rocznych.

Więcej informacji o Zespole na stronie internetowej MNiSW.