Dr hab. Małgorzata Dajnowicz nowym Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Data wydarzenia 20-02-2018

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, na wniosek generalnego konserwatora zabytków, powołał dr hab. Małgorzatę Dajnowicz z UwB na stanowisko Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dr hab. Małgorzata Dajnowicz jest profesorem w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się m.in. w historii regionu Polski północno-wschodniej. W swoim dorobku ma 100 publikacji naukowych dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu opublikowanych w latach 1999-2017.

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki, www.bialystok.uw.gov.pl