Dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB nagrodzona

Data wydarzenia 30-09-2019

W poniedziałek (30 września), podczas corocznej gali marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki wręczył statuetkę dr hab. Małgorzacie Dajnowicz, prof. UwB za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2018/2019.

Nagrody otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla kultury województwa podlaskiego. Z dwudziestu złożonych wniosków wybrano i nagrodzono siedem osób oraz organizację pozarządową. Dr hab. Dajnowicz została wyróżniona jako wojewódzka konserwator zabytków za m.in. prowadzone badania i działalność upowszechniającą dziedzictwo historyczno-kulturowe województwa podlaskiego oraz za stworzenie pierwszego na Podlasiu Parku Kulturowego w Bohonikach.